Idrettslaga går ut med felles tiltak for å avgrensa smitte