Frivilligsentralen presenterer nøkkelpersonane

foto