Oversikt over tilsette

Administrasjon

Reidar Hystad

Dagleg leiar

Mob: 906 76 983

Marknad

Frida Austestad

Annonser

Mob: 982 50 142

Hege Jakobsen Valde

Mob: 415 62 009

Marknad opplag

Bente Brandvik

abonnement, laussal

Mob: 982 2 9 142

Nina Hystad

opplag/lesarmarknad

Mob: 900 6 1 701

Produksjon

Torstein Wathne Skimmeland

Typograf/trykksaker

Mob: 959 31 399

Redaksjon

Håvard Hammarstrøm

Journalist

Mob: 982 50 146

Randi Olsen

Redaktør

Mob: 982 50 147

Nils-Tore Sele

Journalist

Mob: 982 42 015

Ingvild Sjo

Journalist

Mob: 401 74 587

Carina Wangensten

Journalist

Mob: 484 64 836