— Men det er også litt teit at me blir så mange elevar

foto