foto
Hotellsjefen: Torstein Hatlevik er hotelleigar og hotellsjef på Haaheim Gaard på Tysnes. Og sjokoladefabrikkeigar, bakerisjef, restaurantdrivar, gründermentor, landhandlar, foredragshaldar, musikar og songar, for å nemne noko. Foto: Håvard Hammarstrøm

Espeværingen som vart hotelleigar på Tysnes