Eldsjeler sikra oppgradering: I godt samarbeid med Friluftsrådet Vest har dei sikra oppgradering av turstien på Hiskjo. Frå venstre: Nina Agnete Aase Larsen, entreprenør Jan Reidar Nordtun og Ole Mikal Nordtun. - Her var all grusen vekke, og her var steinar som folk snubla i. Foto: Håvard Hammarstrøm

Dei sikra fornying av turløypa gjennom «Sommarlandet» på Hiskjo

På kvar sin kant tok Ole Mikal Nordtun og hiskar Nina Agnete Aase Larsen kontakt med Friluftsrådet Vest. Målet var oppgradering av turløypa på Hiskjo. No er ein større del av turløypa utbetra.