Torunn kjempa mot kreft - tok ei avgjersle som endra livet