foto
Historikar: Anstein Lohndal var frå Kvinesdal, og kom som lærar til Finnås interkommunale realskule i 1958. Etter fire år her flytta han til Stord, der han har budd sidan og undervist på gymnaset og lærarskulen. Anstein Lohndal døydde i januar 2021, 95 år gammal. Foto: Kristine Sele

Sild og potet redda folket