foto
Flytta frå Eritrea til Bømlo: Othman E. Ahmad er ein av dei 2193 personane som flytta frå utlandet til Bømlo i perioden 2000-2019. Han har no budd på Bømlo i ni år, og ser ikkje for seg å flytta nokon anna stad. Her er det trygt, roleg og folka her er utruleg gjestfrie, ifølgje Othman. Foto: Carina Wangensten

– Det er fint å bu på Bømlo. Her er berre fordelar, ingen ulemper