På tide å se realitetene i øynene vedr. betydningen av Norsk olje og gassproduksjon

foto