Moral, sanning og kunnskap er bærebjelkane i ein nasjon

foto