Resolusjon frå årsmøtet i Vestland Bondelag 2022: Auk norsk matproduksjon – Vår beste beredskap