Ikke bruk kysten som salderingspost i revidert nasjonalbudsjett