Til stortingsrepresentant Odd Harald Hovland: Er det eigentleg vanlege folk sin tur???

foto