En dag i mitt liv: En honnør til ambulansetjenesten her vest

foto