Frå klubben ved Moster skule. Resolusjon etter årsmøte i Utdanningsforbundet Bømlo