Toppe etterlet inga tvil på Moster denne veka

foto