Lesarbrev: Når en kvinne skal føde barn er jordmorkompetanse både livsviktig og livsnødvendig!