Lesarbrev: Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet