Til ordførar og varaordførar: Bømlopakken må ferdigstillast!

foto