Det er fortsatt mange kamper å kjempe for kvinners rettigheter i arbeidslivet!