– Skulen ein viktig samlingsplass for bygda, sjølve hjarta

foto