Havvindsatsingen, symbolpolitikk og miljøkatastrofe