Lesarbrev: Vil det være nok sykepleierkompetanse i fremtiden?