Kva er det som styrer utviklinga i strandsona?

foto