Stortinget må stoppe Regjeringens skatte-sjokk for bedriftene