Håper at ungdommen kan få bruke en enda større del av gamle BUS

foto