Medienes samfunnsansvar og klimasituasjonen - svar til Leif Mæland