Kva tid passar det å leggja ned skulen, eigentleg?