Viktige budsjettsaker for Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

foto