Lesarbrev: Klimaendringer tvinger oss til å bygge annerledes