Kor lenge kan me tola å vente på våre næraste?

foto