Er det rett at nokon sin egoisme går på bekostning av andre si helse?

foto