Ein høg pris er kanskje best å betala heilt frå starten?

foto