Det trengst eit lokalt krafttak for å få tak i nok kraft

foto