Lesarbrev: Dårlige fylkesveier skader kystsamfunnene