Vi må ta vare på hverandre – i hverdag og i krisetid