Det er god framtidstru å halda på skulestrukturen

foto