Lesarbrev: Vi skal være best på læring og det som skjer inne i klasserommet