Rettighetstildeling innen psykisk helse gir økte sosiale forskjeller, forsinket utredning av psykisk sykdom og økte offentlige utgifter