Førebyggjande tiltak og lokalisering av brannstasjon i Hollundsdalen

foto