Korleis skal Bømlo kommune møta ei framtid med fleire eldre og fleire med store hjelpebehov, og færre i arbeidsfør alder?