Ope brev til politikarane våre om skitkasting eller valkamp