Kvifor vil Bømlo kommune legge ned ein så veldriven maskin som Foldrøy skule?