Avtalen som verkar verre å komma ut av enn med eit mobilselskap