Kommunen må jobba kjapt med å få på plass eit reserveferjestø