BØMLO - ei øy med internasjonal miljøkompetanse.

foto