Har noen spurt elevene på Foldrøy hva de vil?

foto