Lesarbrev: Kommentar til Bømlo-nytt 13. mars og artikkel med Bratten v/Habiliteringstjenesten