Er helsevesenet i kommunal sektor i ferd med å kollapse?